Monstad småbåtforening


Åfjord
 


Tjenestene våre 

Bruk av gjestebrygge inklusive strøm og vann

150,-

Utsett av båt / bruk av rampe

150,-

Medlemsavgift

750,-


Båtplasser kjøp inklusive medlemsavgift

Plasser med 6 meter utriggere

Kr.30.300,-

Plasser med 8 meter ut riggere

Kr.38.300,-

Plasser med 10 meter utriggere

Kr.46.900,-

Plasser med 12 meter utriggere

Kr.56.100,-

Midlertidig plass ved trebrygge

Kr.11.500,-


Årsavgift for båtplass

Plasser med 6 meter utriggere

Kr.3100,-

Plasser med 8 meter utriggere

Kr.3600,-

Plasser med 10 meter utriggere

Kr.4000,-

Plasser med 12 meter utriggere

Kr.4200,-

Faste plasser trebrygge Åfjordbåter

Kr.3300,-

Midlertidig plass ved trebrygge

Kr.2000,-

-

Årsavgift for leie av båtplass

Plasser med 6 meter utriggere

Kr.6200,-

Plasser med 8 meter utriggere

Kr.7200,-

Plasser med 10 meter utriggere

Kr.8000,-

Plasser med 12 meter utriggere

Kr.8400,-