Styret i Monstad Småbåtforening 2015

Leder

Nils Monstad
+47 911 54506

Nestlederer

Geir Ole Momyr
+47 801 0813

Paul Høiskar
+47 916 85456

Styremedlem

Henrik Nilsen
+47 905 50642

Kasserer

Sven Ole Frønes
+47 950 50649

Havneansvarlig

Lars Ole Hosen

+47 405 33637